Větroplaši (B)

Zmizeli Větroplaši a přišly Vlhkoměry
Podzim si sbírku chladu, uložil do zástěry
Ptáci se domluvili, že každý táhne jinam
Ráno nás zdraví tichem a večer Meluzína
   do okna z výšky sype listnaté nadělení
Uvnitř je ještě teplo. Venku se čerti žení
I kavka od souseda trochu se na svět zlobí
Ořechy opadaly veverkám do zásoby
   a v koutech vítr smetá prach, slámu, listí, smetí
Zmizeli Větroplaši
A přišli
Hladoleti

 

Vlastimila Hlavatá – Aťka

1. místo v kategorii Poezie oldpsavců