Vskutku šílená balada o špatném plavci a dravé řece (B)

Zvon bil půl a tremp na vlak vlez.

Pak na člun sed a proud ho nes,

nes v dál, do hor, přes lán, přes les.

 

V tom člun na špic bum!

Tremp hop na mez, sťal kmen a kmen,

a hned byl prám, on um svůj měl.

 

Však prám je míň než člun

a dřív a snáz je bum,

stop moc má ke dnu tůň.

 

Tremp znal kraul míň, než hnal se vír,

tak tremp ke dnu kles,

ni pták při tom hles.

 

A tremp, teď duch, se vznes a hlas jak mráz se nes:

Věz, že čas Tvůj, jak cval je co má kůň

a stop moc má ke dnu tůň.

 

Petr Soldát – Harmonika

kategorie Poezie