Z večera u stáje (B)

Oheň sivěl

a tiše v jiskřičkách

mizel do oblohy

 

Na hranici tmy

stočeným bílým psům

padaly hvězdy do kožichu

 

Dlouhé vlasy přeražené vrby

mísily žabí dech

s přivřeným měsícem

 

Kopyta doznělá

ve vlnách písku

dovedla tvou cestu

mezi tváře zpozdilých úsměvů

hrubých hlasů

prchlivé lásky

a velkých srdcí

 

Ta společnost

byla ti o číslo větší

Přec náramně slušela ti

 

Tvé malé

tiché písně

snášely se

jak vlákna pavučin

do mých dlaní

 

Eva Doudová

2. místo v kategorii Poezie nad 23 let