Žalm (B)

Hrob mrtvého klína
a oči uplakané.
Bůh nezapomíná –
Že netrestá mě, že ne?

 

Svou prosbu teď pláči,
k modlitbě ruce spínám.
Tak málo mi stačí!
Slzou hřích marně smývám,

 

Bůh neslituje se.
Vždyť, Pane, miluji Tě!
I strom plody nese.
Je snad moc přát si dítě?

 

Ó, Pane, jsi příliš krutý k ženě.

 

Magdaléna Fialová

kategorie Poezie do 23 let