Zpověď trampa (B)

 

Vyznávám se trávě

    se slzami čisté rosy

vyznávám se květům

    jež o lidskou něhu prosí

vyznávám se stromům

    které s větrem promlouvají

vyznávám se loukám

    jimiž vůně prochvívají

vyznávám se pláním

    které obzor protínají

vyznávám se vodám

    ve kterých se síla tají

vyznávám se lesům

    jejichž ticho duši léčí

vyznávám se bouřím

    jejich krásu nic nepředčí

vyznávám se skalám

    mlčenlivým svědkům věků

vyznávám se horám

    které touží po člověku

vyznávám se moři –

   že k nim ke všem

moje srdce láskou hoří

17-20/7/10

 

Jan Kratochvíl – Orko

kategorie Poezie