Recenze Kalendáře Plzeňského - ZA PLOTEM Jeňýka Valeše - od plzeňského literárnío kritika Vladimíra Gardavského v Knižních novinkách

03.02.2013 15:56

https://www.trapsavec.cz/news/jan-vales-jenyk-za-plotem/